Hva skjer før, under og etter behandling?

  • 23.10.2018
    Revmatologisk rehabilitering

    Kompleks revmatologisk rehabilitering bidrar til å redusere sykdommens påvirkning og øke din livskvalitet og mestring

  • 04.10.2018
    testivest.no tilbyr HPV-vaksine

    testivest.no tilbyr nå HPV-vaksine til menn som har sex med menn (født 1991 eller senere), rusavhengige og sexarbeidere. Vaksinen beskytter mot visse krefttyper.

  • 11.09.2018
    Ung revmatiker

    Juvenil Idiopatisk artritt (JIA) er sykdommer som debuterer før fylte 16 år og varighet minst 6 uker. På norsk er samlebegrepet barneleddgikt.

  • 27.08.2018
    Artrittklinikk

    Artrittklinikk er et spesialtilpasset behandlingstilbud for pasienter diagnostisert med artritt.

Arrangementer

  • Tirsdag 05.02.
    Pasientkurs Spondylitt

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er utarbeidet for personer som har sikker diagnose.

  • Tirsdag 05.03.
    Pasientkurs: Revmatoid artritt (Leddgikt)

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er utarbeidet for personer med leddgikt (Revmatoid Artritt, RA).

  • Tirsdag 19.03.
    Pasientkurs Spondylitt

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er utarbeidet for personer som har sikker diagnose.

  • Tirsdag 09.04.
    Pasientkurs: Psoriasisartritt

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er beregnet for personer med sikker diagnose Psoriasisartritt (PsA).

  • Tirsdag 14.05.
    Pasientkurs: Revmatoid artritt (Leddgikt)

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er utarbeidet for personer med leddgikt (Revmatoid Artritt, RA).

  • Tirsdag 10.09.
    Pasientkurs Spondylitt

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er utarbeidet for personer som har sikker diagnose.

  • Tirsdag 24.09.
    Pasientkurs: Revmatoid artritt (Leddgikt)

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er utarbeidet for personer med leddgikt (Revmatoid Artritt, RA).

  • Tirsdag 01.10.
    Pasientkurs: Psoriasisartritt

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er beregnet for personer med sikker diagnose Psoriasisartritt (PsA).

  • Tirsdag 15.10.
    Pasientkurs Spondylitt

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Tilbudet er utarbeidet for personer som har sikker diagnose.

  • Tirsdag 22.10.
    Pasientkurs: Revmatoid artritt (Leddgikt)

    Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kurset er utarbeidet for personer med leddgikt (Revmatoid Artritt, RA).