HELSENORGE

Møte i brukerutvalget

Pasient- og brukermedvirkning er en viktig del av vårt arbeid. Vårt faste brukerutvalg har jevnlige møter.
Fant du det du lette etter?