HSR

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (HSR) er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer.

Revmatismesykehusets hovedinngang
 
Fra Restaurant Utsikten i 7. etasje
 
Les mer om HSR

HSR

Revmatismesykehuset består av:

 • Revmatologisk avdeling med revmatologisk poliklinikk og infusjonspoliklinikk
 • Revmakirurgisk or ortopedisk avdeling med ortopedisk poliklinikk som utfører operasjoner knyttet til slitasjeskader og ledd. Avdelingen har også og sengeavdeling med tverrfaglig kompetanseteam for pasienter med revmatologiske lidelser
 • Hudavdeling som behandler alle former for hudsykdommer og gjennom SOI-klinikken testivest.no følger opp pasienter med veneriske sykdommer
 • Ulike støtteenheter og administrasjon

Virksomhetsidé

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS skal tilby effektive og fremtidsrettede spesialisthelsetjenester for pasienter med revmatologiske sykdommer og hudsykdommer. Det arbeides med å etablere en egen opptreningsenhet ved sykehuset. Forskningsaktivitetene ved sykehuset skal styrkes og bidra til realiseringen av visjon, virksomhetside og målsettinger.

Visjon

HSR AS skal gi et kunnskapsbasert og helhetlig tilbud av helsetjenester av en kvalitet som er på høyde med de beste spesialisthelsetjenester nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen innen opptrening og rehabilitering skal være på nasjonalt toppnivå.

Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - tirsdag 07.30-16.00
onsdag 07.30-19.00
torsdag - fredag 07.30-16.00
lørdag - søndag Stengt
Telefon
52 82 50 00
mandag - tirsdag 07.30-16.00
onsdag 07.30-19.00
torsdag - fredag 07.30-16.00
E-post
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)
Besøksadresse
Karmsundgaten 134(Kart)
5528 Haugesund
Besøkstider
mandag - torsdag 07:30-19:00
fredag 07:30-17:00
Telefon
52 80 50 00
E-post

Arrangementer

Hudavdelinghttps://hsr.as/avdelinger/hsr/hudavdelingHudavdeling
Revmakirurgisk og ortopedisk avdelinghttps://hsr.as/avdelinger/hsr/revmakirurgisk-og-ortopedisk-avdelingRevmakirurgisk og ortopedisk avdeling
Revmatologisk avdelinghttps://hsr.as/avdelinger/hsr/revmatologisk-avdelingRevmatologisk avdeling
Servicetorgethttps://hsr.as/avdelinger/hsr/servicetorgetServicetorget
Utsiktenhttps://hsr.as/avdelinger/hsr/utsiktenUtsikten

 • Fagsjef Øystein Gøthesen
  25.06.2020
  Computernavigasjon ved innsetting av kneproteser

  Fagsjef Øystein Gøthesen har utarbeidet en grundig forskingsvideo som omhandler computernavigasjon ved innsetting av kneproteser.

 • Anne-Beth Njærheim og Jostein Aksdal
  15.06.2020
  Jostein Aksdal ny styreleder ved HSR

  På generalforsamlingen 11. juni ble Jostein Aksdal valgt til ny styreleder ved HSR etter Anne-Beth Njærheim.

 • Overlege Lene Brekke
  11.06.2020
  Gratulerer med vel gjennomført PhD!

  I dag disputerte overlege Lene Brekke om sin doktoravhandling ‘Giant cell arteritis in western Norway 1972-2012’.

 • Konsultasjon med sykepleier
  09.06.2020
  Urinsyregikt - pasientforløp

  Nå forbedrer vi oppfølgning av pasienter med urinsyregikt gjennom pasientforløp med tett oppfølgning.

 • Forberedelse til laseroperasjon ved HSR
  20.05.2020
  Bedret dermatokirurgisk behandlingstilbud

  Hudavdelingen har gjennom de siste årene utvidet det dermatokirurgiske behandlingstilbudet. Slik får fler pasienter kirurgisk hudbehandling lokalt.

 • Opplæring i bruk av navigasjonscomputor til proteseoperasjoner
  27.04.2020
  Robotisert operasjonsstøtte

  HSR ble på tampen av 2019 det første sykehuset i Norden med robotstøttede proteseoperasjoner.

 • Poliklinikkene åpnes
  17.04.2020
  Gjenopptar mer ordinær drift

  I tråd med Regjeringens beslutning om at sykehusene skal gjenoppta normal drift starter HSR poliklinisk behandling og småkirurgi fra 20. april.

 • 12.03.2020
  Sterkt utvidede smitteverntiltak

  Viktig informasjon om smitteverntiltak ved HSR

 • Koronainformasjon
  06.03.2020
  Pasientråd for revmatikere knyttet til mulig koronasmitte

  Her får du som er revmatiker informasjon om hvordan du forholder deg og råd fra Norsk Revmatologisk Forening knyttet til pågående smittesituasjon for koronaviruset. (Oppdatert 28.04.20)

 • Håndtrening
  21.01.2020
  Nytt pasientkurs for håndartrose

  Vi har nå utviklet et pasientkurs med veiledning og rådgivning til deg som har håndartrose, artrose i fingerledd og håndledd. Målet for kurset er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling.

 • Telefonkonsultasjon
  20.12.2019
  Telefonkonsultasjoner ved HSR

  Fra 1. januar 2020 kan pasienter ved HSR få telefonkonsultasjoner som erstatning for ordinære konsultasjoner/timer hos lege, sykepleier, ergoterapeut eller fysioterapeut. Konsultasjonen skal være avtalt på forhånd.

 • Kvartetten bak HSRs forskningsfond
  21.11.2019
  HSR får eget forskningsfond

  Haugesund Sanitetsforening har besluttet å opprette forskningsfond på 20 millioner. Formålet er å styrke forskningen ved Revmatismesykehuset i Haugesund.

 • Fra våre pasientkurs
  08.11.2019
  Pasientkurs 2020

  HSR tilbyr spesialiserte pasientkurs for pasienter med psoriasisartritt, revmatoid artritt, artrose og spondylitt (Bekhtrev).

 • Pasientkurs, innledning
  07.10.2019
  Nytt kurs for pasienter med artrose

  HSR starter nå dagskurs for pasienter diagnostisert med artrose.

 • Anestesilege Andreas Tornes Andersen
  02.04.2019
  Forbedringsprosjekt reduserer medisinbruk

  Høsten 2017 ble det gjort et forbedringsprosjekt ved HSR for å se på forbruket av opiater ved vår sengepost. Resultatene er meget oppløftende.

 • Individuell veiledning som del av kompleks revmatologisk rehabilitering
  23.10.2018
  Revmatologisk rehabilitering

  Kompleks revmatologisk rehabilitering bidrar til å redusere sykdommens påvirkning og øke din livskvalitet og mestring

 • Unge revmatikere (illustrasjon)
  11.09.2018
  Ung revmatiker

  Juvenil Idiopatisk artritt (JIA) er sykdommer som debuterer før fylte 16 år og varighet minst 6 uker. På norsk er samlebegrepet barneleddgikt.

 • Individuell veiledning i medikamentbruk
  27.08.2018
  Artrittklinikk

  Artrittklinikk er et spesialtilpasset behandlingstilbud for pasienter diagnostisert med artritt.

 • Overlege Kristian Enerstvedt
  25.05.2018
  Ny behandling mot hidrosadenitt

  Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) utvider og forbedrer behandlingstilbudet for pasienter med hudsykdommen hidrosadenitt.

Fant du det du lette etter?