HSR

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (HSR) er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer.

Revmatismesykehusets hovedinngang
 
Fra Restaurant Utsikten i 7. etasje
 
Les mer om HSR

HSR

Revmatismesykehuset består av:

  • Revmatologisk avdeling med revmatologisk poliklinikk og infusjonspoliklinikk
  • Revmakirurgisk or ortopedisk avdeling med ortopedisk poliklinikk som utfører operasjoner knyttet til slitasjeskader og ledd. Avdelingen har også og sengeavdeling med tverrfaglig kompetanseteam for pasienter med revmatologiske lidelser
  • Hudavdeling som behandler alle former for hudsykdommer og gjennom SOI-klinikken testivest.no følger opp pasienter med veneriske sykdommer
  • Ulike støtteenheter og administrasjon

Virksomhetsidé

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS skal tilby effektive og fremtidsrettede spesialisthelsetjenester for pasienter med revmatologiske sykdommer og hudsykdommer. Det arbeides med å etablere en egen opptreningsenhet ved sykehuset. Forskningsaktivitetene ved sykehuset skal styrkes og bidra til realiseringen av visjon, virksomhetside og målsettinger.

Visjon

HSR AS skal gi et kunnskapsbasert og helhetlig tilbud av helsetjenester av en kvalitet som er på høyde med de beste spesialisthelsetjenester nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen innen opptrening og rehabilitering skal være på nasjonalt toppnivå.

Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - fredag 07.30-16.00
lørdag - søndag Stengt
Telefon
52 82 50 00
mandag - fredag 07.30-16.00
E-post
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)
Besøksadresse
Karmsundgaten 134(Kart)
5528 Haugesund
Besøkstider
mandag - torsdag 07:30-19:00
fredag 07:30-17:00
Telefon
52 80 50 00
E-post

Arrangementer

Hudavdelinghttps://hsr.as/avdelinger/hsr/hudavdelingHudavdeling
Revmakirurgisk og ortopedisk avdelinghttps://hsr.as/avdelinger/hsr/revmakirurgisk-og-ortopedisk-avdelingRevmakirurgisk og ortopedisk avdeling
Revmatologisk avdelinghttps://hsr.as/avdelinger/hsr/revmatologisk-avdelingRevmatologisk avdeling
Servicetorgethttps://hsr.as/avdelinger/hsr/servicetorgetServicetorget
Utsiktenhttps://hsr.as/avdelinger/hsr/utsiktenUtsikten

Fant du det du lette etter?