Bedret dermatokirurgisk behandlingstilbud

Hudavdelingen har gjennom de siste årene utvidet det dermatokirurgiske behandlingstilbudet. Slik får fler pasienter kirurgisk hudbehandling lokalt.

Forberedelse til Laseroperasjon ved HSR
Forberedelse til laseroperasjon ved HSR

- Som et av de første sykehusene på Vestlandet startet vi laserbehandling av hidrosadenitt i 2018. Vi fikk umiddelbart henvisninger fra fastleger, og merket et sterk økning det første året. For å dekke behovet, og sikre effektiv pasientbehandling, etablerte vi et team som 1 dag i uken kun behandlet hidrosadenitt konservativt og med laser, forteller avdelingsoverlege Holger Benthien. Han legger til at pasienttilsiget stabiliserte seg i 2019, slik at behandlingstilbudet er videreført på samme nivå.

I 2019 utvidet HSR med neglkirurgi. Ingrodd negl (unguis incarnatus), en smertefull og vedvarende tilstand for pasienten. Hudavdelingen gjør nå 2-3 slike operasjoner i måneden.

Bedre behandlingsmuligheter for hudkreft

Hudavdelings største pasientgruppe er knyttet til avdekking og behandling av hudkreft.

- Vi har jobbet med avdekking av hudkreft og fjerning av melanom og andre krefttyper i mange år. Med nytt og avansert utstyr utvider vi nå behandlingsmulighetene innen dette området, forklarer Benthien.
Hudavdelingen har også etablert og utvidet behandlingstilbudet for tumorkirurgi, mer avansert kreftkirurgi.

- Tilbakemeldingene fra Kreftregisteret så langt er meget gode, 100%, det vil si alle tumorer fjernes hos oss med den nødvendige sikkerhetsavstand iht. retningslinjen. Landsgjennomsnittet for Norge som helhet er 88,5 %, avslutter avdelingsoverlege Benthien.