HSR og Legeforeningen gir leger bedre kunnskap om hudkreft

HSR samarbeider med Legeforeningen om å gi fastleger og spesialister kunnskap i å avdekke hudkreft.

Professor Lallas innleder på dermaskopikurset i 2018
Professor Lallas innleder på tilsvarende dermaskopikurs i 2018. Han kommer også i 2020.

​HSR har hentet inn 2 av verdens beste spesialister i dermatoskopi, professor Iris Zalaudek fra Universitetet i Trieste og professor Aimilios Lallas ved Universitetet i Thessaloniki. Zalaudek er president og Lallas er generalsekretær i det internasjonale dermatoskopi selskap. I tillegg vil våre egne ressurser, Holger Benthien, Kristian Enerstvedt, Marianne Saunes og Anne Lise Wangen og samarbeidspartner Lars Johan Lysen innledere på 6 ulike foredrag.

- HSR gjennomførte et tilsvarende kurs for 2 år siden med svært stor deltagelse fra hele landet, og veldig gode tilbakemeldinger fra kursdeltagerne, fortelle overlege Holger Benthien, som også i år håper på 70 deltagere.

I tillegg til innledninger og foredrag er kurset lagt opp med praktiske øvelser i dermaskopi for å gi legene praktisk innføring og trening i å avdekke ondartede føflekker.

Kurset foregår i regi av kurskomiteen for Fonna-regionen i Rogaland Legeforening, med HSR som nær samarbeidspartner og vertskap for både kurset og internasjonale foredragsholdere.