HELSENORGE

Vaksinasjon mot apekopper

Mandag 17. oktober starter vaksinasjon mot apekopper for prioriterte grupper. 


Apekopper - illustrasjon
Apekopper - illustrasjon

Personer som får mulighet til vaksinering nå er menn eller transpersoner som har sex med menn, OG som er hivpositive ELLER står på hiv-PrEP, OG som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 6 måneder. I tillegg får menn og transpersoner som selger sex til menn tilbud om vaksine.

Selve vaksineringen vil primært foregå ved Stavanger Universitetssykehus, Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner:

  • Mandag-fredag kl 08.00-14.00
  • Besøksadresse Hjalmar Johansens gate 2, 4019 Stavanger (2. etasje i Extra-bygget i Bekkefaret)
  • Se også klinikkens nettsider

Personer fra Haugalandet som ønsker vaksine bes primært henvende seg til SUS, men også andre sykehus kan etter avtale gi vaksine. 


Vaksinering mot apekopper er gratis, men du år ikke dekket kostnader til reise ved vaksinering.