Unikt kurs i dermatoskopi

I september gjennomfører Europas beste spesialister i dermatoskopi digitalkurs for norske fastleger i samarbeid med Revmatismesykehuset og Legeforeningen Rogaland. Dermatoskopi er kunnskapen om å se hudkreft tidlig, og god kunnskap hos fastlegene er avgjørende.

Dermaskopi: Undersøkelse av føflekker
Dermatoskopi: Undersøkelse av føflekker

2.-3. september 2021 arrangeres dermatoskopikurs. Kurset er godkjent etterutdanning for leger.

For påmelding og informasjon les her

- Vi har i flere år jobbet med å øke kunnskapen om hudkreft og melanomer. Vi har sett behovet for å bedre kunnskapen om hva man skal se etter og hvordan avdekke hudkreft tidlig også hos helsepersonell. Derfor inviterer vi sammen med legeforeningen Rogaland til 2 dagers digitalkurs, sier overlege Holger Benthien ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR).

Benthien forteller at tilsvarende kurs ble arrangert i 2018 med ventelister og deltagere fra hele landet: - Ryktene om kurset har allerede gått, og vi har fått mange påmeldinger så langt, forteller Benthien.

Ledende Europeiske kapasiteter

- Gjennom mitt europeiske nettverk har jeg gode kontakter, og vi får nå 2 ledende Europeiske dermatologer med dermatoskopi som spesialfelt til å undervise, forklarer avdelingsoverlegen.

Det er Professorene Dr. Aimilios Lallas fra Universitetet i Thessaloniki og Dr. Iris Zalaudek fra Universitetet i Trieste som vil undervise. Iris Zalaudek har vært direktør ved hudavdelingen ved Triestes Universitetsklinikk og er president i International Dermoscopy Society. Aimilios Lallas er generalsekretær i den internasjonale dermatologføderasjonen, og står blant annet bak verdenskongressen i dermatoskopi. I tillegg vil hudlegeteamet på HSR gi foredrag om ulike sider ved melanom og hudkreft.


- Vi er utrolig glade for at den beste europeiske fagkompetansen setter av tid til kurs i Norge. Vi vet at Norge ligger på topp i Europa i hudkreft, og at nordmenn oppdager hudkreften senere enn i andre land. Å øke kunnskap om hvordan man oppdager melanomer i førstelinjen er utrolig viktig, forklarer Holger Benthien.

Kurset arrangeres i samarbeid med Legeforeningen i Rogaland og er godkjent med 18 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i dermatologi til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin samt 18 timer som valgfrie poeng til spesialiteten dermatologi.

- Vi har valgt å gjennomføre hele kurset digitalt for å være sikre på at vi får fullført kurset, avslutter Benthien.