Helsenorge

Innsyn i prøvesvar på helsenorge.no

Det er stor etterspørsel etter å se prøvesvar på Helsenorge. Resultat av koronaprøver vises allerede, og fra slutten av november 2021 kan du som pasient i Helse Vest se flere typer prøvesvar på Helsenorge.

Prøvetagning
Eksempel på prøvetagning

Dette er prøvesvar som sykehuset selv har bestilt, og i hovedsak omfatter det patologisvar (vev- og celleprøver) og beskrivelser av radiologiundersøkelser (for eksempel røntgen, MR, CT og PET). I tillegg vil du finne noen andre prøvesvar som sykehuset selv har bestilt. Prøvesvar som er bestilt av fastlegen vil ikke vises på denne måten, og du må selv kontakte fastlegen for å få disse svarene selv om de er utført på sykehuset.

Prøvesvarene er fra november 2021 tilgjengelig under "Pasientjournal" på Helsenorge. Foreløpig er det kun resultat av koronaprøver som er tilgjengelig under "Prøvesvar», men det er planlagt at prøvesvarene dine fra Helse Vest også skal bli tilgjengelige i den samme listen.

Resultat av undersøkelsen

Svar på prøver og undersøkelser blir sendt til den som har bestilt prøven for deg. Når henvisende lege har vurdert prøvesvarene blir aktuelle prøvesvar gjort tilgjengelig for deg.

Det er fortsatt henvisende lege som tar kontakt med deg ved behov for samtale rundt prøvesvar. Laboratoriet eller radiologisk avdeling har dessverre ikke anledning til å formidle prøvesvar.

Prøvesvar brukes som arbeidsverktøy for helsepersonell. Språket må derfor være presist for å unngå misforståelser, derfor brukes det ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå.

Det er ulikt hvor lang tid det tar å analysere en prøve eller undersøkelse. Mens noen prøvesvar vil være ferdig etter noen minutter, vil andre bli besvart etter få timer, senere samme dag eller neste dag. For enkelte prøvesvar kan det ta dager før svarene foreligger. Ved prøver som vi må sende til andre sykehus kan svartiden variere fra dager til uker. Prøvesvarene vil ikke bli gjort tilgjengelig før legen har sett over resultatet. Dette kan ta opptil 12 dager etter at prøvesvar er mottatt.

Flere svar tilgjengelige etterhvert

Det nasjonale programmet NILAR jobber med en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av alle laboratorie- og radiologisvar. Med denne tjenesten skal det være mulig å dele prøvesvar på tvers av hele Helse-Norge.

Målet er at du skal få enklere tilgang til alle prøvesvar, og helsepersonell får trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene. Helse Vest bidrar i dette arbeidet.