Medarbeidere på vei hjem fra ferie

Jobber du ved HSR eller Rehabilitering Vest og har vært på ferie i utlandet? Dette gjelder for våre medarbeidere.

 

​Medarbeidere som har vært på reise utenlands må ta kontakt med nærmeste leder før de kommer tilbake på jobb. Om du skal testes eller må i karantene avhenger av hvor du har vært.

Dette gjelder for alle som er ansatt i et helseforetak i Norge, og begge våre selskaper følger disse reglene:

  • Har du vært i land med lav smitterisiko («grønne» land) skal du testes. Ta kontakt med din nærmeste leder før du kommer på jobb for å avtale tidspunkt. Fram til resultat av test foreligger skal du bruke munnbind, og i tillegg unngå pasientnært arbeid.
  • Du skal også i karantene dersom du har mellomlandet eller gjort stopp på reise gjennom et "rødt land", selv om du ikke har overnattet. 

Man bør ha en god grunn for å reise til «røde» land. Du skal drøfte dette med din leder på forhånd. Husk at plikter og ansvar som medarbeider ikke bør berøres av din karantenetid. Karantenen skal legges til ferie eller ulønnet permisjon. Dette må på forhånd være avtalt med leder.

Generelt reiser innenlands og utenlands

Om du får luftveissymptom etter en reise, skal du teste deg for Sars-CoV-2 og holde deg hjemme til du er symptomfri, også ved milde symptom eller vag mistanke om smitte.

Vi har opprettet følgende prosedyre for testing etter hjemkomst fra ferie:
Ansatt tar kontakt med sin leder. Leder klargjør rekvisisjonsskjema for testing og avtaletidspunkt for lab ved Haugesund sjukehus. Prøvesvar sendes AktiMed ved dr. Ringdal. Tilbakemelding på test gis av dr. Ringdal direkte.