Helsenorge

Computernavigasjon ved innsetting av kneproteser

Fagsjef Øystein Gøthesen har utarbeidet en grundig forskingsvideo som omhandler computernavigasjon ved innsetting av kneproteser.

Fagsjef Øystein Gøthesen
Fagsjef Øystein Gøthesen ved HSR

​​Videoen er på engelsk og er publisert hos det anerkjente amerikanske tidsskriftet JBJS (EST).

Videoen er 'Open access' og kan fritt deles og distribueres.