Informasjon om smittevern, timeavtale og besøk ved HSR

På bakgrunn av smittesituasjonen blir beredskapsnivået justert fra grønn til gul fra kl 16.30 onsdag 17. mars. Situasjonen blir vurdert fortløpende. Her finner du iverksatte tiltak pr 7. april 2021.

Koronasituasjonen - pasientinformasjon

Våre avdelinger driftes innenfor rammene av gjeldende smitteverntiltak. Pasienter skal møte til time som innkalt. Ta kontakt med sykehuset dersom du har spørsmål.

Adgangskontroll

Det er adgangskontroll, og alle som har time må registrere seg i sykehusets hovedresepsjon.

Besøkende til Sentrum behandlingssenter skal ringe på ved deres inngang (sideinngangen).

Bruk av munnbind

Det er innført rutiner for bruk av munnbind på sykehus:

  • For elektive (innlagte) pasienter, der en ikke kan overholde 2 meter, skal medarbeidere bruke munnbind. For pasienten er dette ikke påkrevet
  • Polikliniske pasienter og besøkende får utlevert munnbind ved ankomst. Dette forventes benyttet så fremt det ikke går ut over behandling.
  • Medarbeidere skal benytte munnbind hvis 2 meter ikke er mulig å overholde.

Pasienter skal benytte munnbind som deles ut ved hovedinngangen. Dette for  å sikre at alle benytter medisinske munnbind i forsvarlig stand.

Pasienter med timeavtale

Før du kommer inn til timen, kartlegger vi om du kan være smittet av koronaviruset. Derfor må alle pasienter gjennom adgangskontrollen, og svare på enkle smittespørsmål.

Pasienter kan ved behov ha med følge til polikliniske konsultasjoner. Dette må være avklart på forhånd, og følget må svare på samme smittevernspørsmål.

Hold god avstand til andre ventende pasienter i fellesområdene.

Dersom du har symptom på covid-19, må du kontakte avdelinga du har time for å avklare om du kan komme til timen eller om den blir utsatt.

Har du vært i utlandet eller hatt nærkontakt med mistenkt smitte?

Behandling av pasienter som siste 10 dager før planlagt prosedyre har oppholdt seg i utlandet, eller som har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus, skal utsettes minimum 10 dager etter siste mulige eksponering.

Berørte pasienter ringe 5280 5000 for å få fornyet time.

Dette gjelder pasienter til alle våre poliklinikker, operasjonspasienter og rehabiliteringspasienter/-deltagere.

Dersom timen blir utsatt

På grunn av koronavirus-epidemien kan timen din bli endret. Du vil da bli kontaktet av oss per telefon eller brev. Dersom du er urolig eller opplever forverring i tilstanden din menes du venter på ny time, må du ta kontakt med avdelingen der du skal møte (se innkallingsbrev), eller med fastlegen din.

DropIn-tilbud, Lysavdeling og testivest.no

Lysavdelingen: Som følge av smittesituasjonen må det for tiden avtales time i forkant, enten fra time til time, eller på telefon 52 80 50 58.

testivest.no holder åpent som vanlig, tirsdager 10.00-14.00. Av smittevernhensyn må det holdes 2 meters avstand i venteområdet.

Redd for smitte?

Dersom du har time, men er usikker på grunn av smittefaren, ta kontakt med vårt sentralbord for å høre om mulgihet for telefon- eller videokonsultasjon.

  • Tlf 52 80 50 00

Telefon- eller videokonsultasjon

For deg som ikke trenger fysisk oppmøte for å få behandling, kan timen gjennomføres per telefon eller i enkelte tilfeller med videokonsultasjon. Dette gjelder i første rekke pasienter ved Revmatologisk poliklinikk.

Mer informasjon om telefonkonsultasjonMer informasjon om videokonsultasjon

Betaling av egenandel

Ingen kontantbetaling.

Kun betaling ved bruk av bankkort eller tilsendt faktura.

Besøk på sykehuset

Vi fraråder for tiden besøk til våre inneliggende pasienter.

Hvis du likevel har behov for besøk, ta kontakt med personalet for avtale og gjeldende besøksrutiner.

Restaurant Utsikten

Restaurant Utsikten er stengt for utenforstående. Betjener kun innlagte pasienter og deltagere ved Rehabilitering Vest, samt medarbeidere ved HSR og Rehabilitering Vest.

Andre med arbeidsplass på huset kan kjøpe mat, men ikke sitte ned.

Mer informasjon om korona

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Om du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

Dersom du tror du kan være smittet av covid-19 og har time ved HSR eller opphold ved Rehabilitering Vest må du ta kontakt med oss