Informasjon om smittevern, timeavtale og besøk ved HSR

HSR har ordinær drift, men med noe utvidede smitteverntiltak. Her finner du oversikt pr 20. september 2021.

Koronasituasjonen - pasientinformasjon

Våre avdelinger driftes innenfor rammene av gjeldende smitteverntiltak. Pasienter skal møte til time som innkalt. Ta kontakt med sykehuset dersom du har spørsmål.

Bruk av munnbind

Alle våre medarbeidere er delvaksinert og definert som beskyttet. Vi har derfor avviklet obligatorisk bruk av munnbind.

Pasienter med timeavtale

Dersom du har symptom på covid-19, må du kontakte avdelinga du har time for å avklare om du kan komme til timen eller om den blir utsatt.

Dersom du har symtopmer på luftveisinfeksjon, hoste, forkjølelse eller influensa, må du ta kontakt med sykehuset for å bytte time. Dette gjelder selvom du er fullvaksinert mot covid-19

Har du vært i utlandet eller hatt nærkontakt med mistenkt smitte?

Vi følger FHIs karanteneregler. Pasienter som har vært i utlandet og må gå i karantene, eller som har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus uten selv å være beskyttet, skal utsette behandlingen minimum 10 dager etter siste mulige eksponering.

Berørte pasienter ringe 5280 5000 for å få fornyet time.

Dette gjelder pasienter til alle våre poliklinikker, operasjonspasienter og rehabiliteringspasienter/-deltagere.

DropIn-tilbud, Lysavdeling og testivest.no

Lysavdelingen: har ordinær drift med DropIn, men begrenset åpningstid i sommerukene. Se avdelingens egne sider

testivest.no holder åpent som vanlig, tirsdager 10.00-14.00. Av smittevernhensyn må det holdes 1 meters avstand i venteområdet.

Redd for smitte?

Dersom du har time, men er usikker på grunn av smittefaren, ta kontakt med vårt sentralbord for å høre om mulgihet for telefon- eller videokonsultasjon.

  • Tlf 52 80 50 00

Telefon- eller videokonsultasjon

For deg som ikke trenger fysisk oppmøte for å få behandling, kan timen gjennomføres per telefon eller i enkelte tilfeller med videokonsultasjon. Dette gjelder i første rekke pasienter ved Revmatologisk poliklinikk.

Mer informasjon om telefonkonsultasjonMer informasjon om videokonsultasjon

Betaling av egenandel

Ingen kontantbetaling.

Kun betaling ved bruk av bankkort eller tilsendt faktura.

Besøk på sykehuset

Vi ønsker minst mulig besøk til sykehuset men har opphevet registrering av pårørende. PAsienter som har besøk, bes lage oversikt over disse.

Restaurant Utsikten

Restaurant Utsikten er åpen innlagte pasienter og deltagere ved Rehabilitering Vest, medarbeidere ved HSR, Rehabilitering Vest og Sentrum behandlingssenter, samt medarbeidere ved Helse Fonna som har arbeidssted på huset.

Alle brukere av Utsikten skal sprite hender på vei inn og sprite av bord og stol før de forlater restauranten.

Aktivitetsavdelingen

Vår aktivitetsavdeling er åpen for pasienter alle dager.

Alle brukere av aktivitetsavdelingen må sprite hender inn og ut av avdelingen, samt sprite av bord, stoler og eventuelt fellesutstyr som har vært i bruk.

Mer informasjon om korona

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Om du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

Dersom du tror du kan være smittet av covid-19 og har time ved HSR eller opphold ved Rehabilitering Vest må du ta kontakt med oss