Helsenorge

Informasjon om smittevern, timeavtale og besøk ved HSR

HSR har grønn beredskap med fokuserte smitteverntiltak. Vår pasientbehandling går som normalt. Her finner du oversikt pr  10. januar 2022.

Koronasituasjonen - pasientinformasjon

Våre avdelinger driftes innenfor rammene av gjeldende smitteverntiltak. Pasienter skal møte til time som innkalt. Ta kontakt med sykehuset dersom du har spørsmål.

Bruk av munnbind

Vi har munnbind tilgjengelig for pasienter og besøkende. Munnbind skal benyttes av pasienter når 1 meter ikke kan overholdes. Besøkende skal benytte munnbind til enhver tid.

Vi gjør oppmerksom på at kun munnbind utdelt av HSR skal benyttes i våre lokaler.

Vårt helsepersonell følger ordinære smittevernregler for bruk av munnbind. Basert på individuell vurdering benyttes munnbind under konsultasjoner.

Pasienter med timeavtale

Dersom du har symptom på covid-19, må du kontakte avdelinga du har time for å avklare om du kan komme til timen eller om den blir utsatt.

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, hoste, forkjølelse eller influensa, må du ta kontakt med sykehuset for å bytte time. Dette gjelder selvom du er fullvaksinert mot covid-19

Besøksbegrensninger

Besøk til pasienter ved HSR bes holdt til et minimum.

Pasienter kan kun motta en besøkende pr dag, og besøket skal begrenses til en time.

Både pasient og besøkende skal bruke munnbind under hele besøket. Det skal holdes en meters avstand.

Besøkstid er daglig kl 17.00-19.00. Besøket skal forhåndsavtales.

Har du vært i utlandet eller hatt nærkontakt med mistenkt smitte?

Vi følger FHIs karanteneregler. Pasienter som har vært i utlandet og må gå i karantene, eller som har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus uten selv å være beskyttet, skal utsette behandlingen minimum 10 dager etter siste mulige eksponering.

Berørte pasienter ringe 5280 5000 for å få fornyet time.

Har du gyldig koronapass i Helseboken/HelseNorge kan du komme som avtalt, men må bruke munnbind.

Dette gjelder pasienter til alle våre poliklinikker, operasjonspasienter og rehabiliteringspasienter/-deltagere.

DropIn-tilbud, Lysavdeling og testivest.no

Lysavdelingen: har ordinær drift med DropIn. For åpningstider se avdelingens sider

testivest.no holder åpent som vanlig, tirsdager 10.00-14.00. Se mer informasjon her

Telefon- eller videokonsultasjon

For deg som ikke trenger fysisk oppmøte for å få behandling, kan timen gjennomføres per telefon eller i enkelte tilfeller med videokonsultasjon. Dette gjelder i første rekke pasienter ved Revmatologisk poliklinikk.

Mer informasjon om telefonkonsultasjonMer informasjon om videokonsultasjon

Betaling av egenandel

Ingen kontantbetaling.

Kun betaling ved bruk av bankkort eller tilsendt faktura.

Restaurant Utsikten

Restaurant Utsikten er kun åpen for inneliggende pasienter ved HSR, deltagere ved Rehabilitering Vest og personer med arbeidsplass på huset.

Aktivitetsavdelingen

Vår aktivitetsavdeling er åpen for pasienter alle dager.

Alle brukere av aktivitetsavdelingen må sprite hender.

Mer informasjon om korona

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Om du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

Dersom du tror du kan være smittet av covid-19 og har time ved HSR eller opphold ved Rehabilitering Vest må du ta kontakt med oss