Informasjon om timeavtale og besøk ved HSR

Under koronavirus-epidemien har vi restriksjoner for pasienter og besøkende ved sykehuset for å hindre smitte. I tillegg må alle pasienter svare på smittevernspørsmål før de kommer inn i sykehuset.

Koronasituasjonen - pasientinformasjon

​Pasienter med timeavtale

Før du kommer inn til timen, kartlegger vi om du kan være smittet av koronaviruset. Derfor må alle pasienter gjennom adgangskontrollen, og svare på enkle smittespørsmål.

Pasienter kan ved behov ha med følge til polikliniske konsultasjoner. Dette må være avklart på forhånd, og følget må svare på samme smittevernspørsmål.

Hold god avstand til andre ventende pasienter i fellesområdene.

Dersom du har symptom på covid-19, må du kontakte avdelinga du har time for å avklare om du kan komme til timen eller om den blir utsatt.

Har du vært i utlandet eller hatt nærkontakt med mistenkt smitte?

Behandling av pasienter som siste 10 dager før planlagt prosedyre har oppholdt seg i utlandet, eller som har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus, skal utsettes minimum 10 dager etter siste mulige eksponering.

Berørte pasienter ringe 5280 5000 for å få fornyet time.

Dette gjelder pasienter til alle våre poliklinikker, operasjonspasienter og rehabiliteringspasienter/-deltagere.

Dersom timen blir utsatt

På grunn av koronavirus-epidemien kan timen din bli endret. Du vil da bli kontaktet av oss per telefon eller brev. Dersom du er urolig eller opplever forverring i tilstanden din menes du venter på ny time, må du ta kontakt med avdelingen der du skal møte (se innkallingsbrev), eller med fastlegen din.

Telefon- eller videokonsultasjon

For deg som ikke trenger fysisk oppmøte for å få behandling, kan timen gjennomføres per telefon eller i enkelte tilfeller med videokonsultasjon. Dette gjelder i første rekke pasienter ved Revmatologisk poliklinikk

Mer informasjon om telefonkonsultasjonMer informasjon om videokonsultasjon

Betaling av egenandel

Vi tar kun i mot betaling med kort.

Besøk på sykehuset etter avtale

Vi har fortsatt begrensinger på besøk grunnet koronavirus-epidemien. Hvis du skal på besøk på sykehuset, må du gjøre deg kjent med gjeldende besøksrutiner.

Regler for besøk på sykehuset

 • Du kan ikke ha symptom på luftveisinfeksjon
 • Alle besøk skal avtales med aktuell avdeling på forhånd
 • 1 besøkende av gangen
 • Max. 30 minutter per besøk
 • Besøk skal skje i visittid, kl 17.00-19.00
 • Du kan ikke komme på besøk om du er i hjemmekarantene
 • Du kan ikke komme på besøk mens du venter på prøvesvar med hensyn til covid-19-smitte
 • Har du vært på utenlandsreise, kan du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst
 • Besøkende skal utføre håndhygiene når de kommer til sykehuset, også ved besøk utendørs
 • Besøkende bør gå direkte til og fra pasientrommet. Besøk kan etter avtale tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende skal holde avstand (minst 1 meter) til medarbeidere, til andre pasienter enn den de besøker, og til andre pasienters besøkende
 •  Besøkende bør som hovedregel også holde avstand (minst 1 meter) til den de besøker, unntak er mellom husstandsmedlemmer
 • Besøkende skal ikke ta med mat eller bruke kjøkken i sykehuset
 • Pasienten skal utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet
 • Besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater sykehuset
 • Besøkende som får symptom på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk ved HSR/Rehabilitering Vest som del av smittesporingen.

Restaurant Utsikten

Restaurant Utsikten er stengt for utenforstående. Betjener kun innlagte pasienter og deltagere ved Rehabilitering Vest, samt medarbeidere med arbeidsplass på huset.

Av smittevernhensyn er det redusert kapasitet, vi kan derfor ikke garantere alle plass.

Det er ikke tillatt å flytte stoler mellom bordene.

Mer informasjon om korona

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Om du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

Dersom du tror du kan være smittet av covid-19 og har time ved HSR eller opphold ved Rehabilitering Vest må du ta kontakt med oss