Informasjon om timeavtale og besøk ved HSR

Vi ønsker fortsatt å holde sykehuset korona-fritt. Her oppdatert oversikt over smitteverntiltak pr 25. januar 2021.

Koronasituasjonen - pasientinformasjon

Sykehusene på Vestlandet tar smittevern på alvor og har iverksatt nye retningslinjer i forbindelse med utbruddet av mutert koronavirus på Østlandet. De nye rutinene gjelder fra 24. januar.

Pasienter som har vært i nedstengt område på sentrale Østlandet​

Med dette menes for tiden kommunene Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler, Ås,  Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Ræling, Råde og Skiptvedt.

Pasienter får spørsmål om de har vært på Østlandet i løpet av de siste ti dagene, og for de det gjelder iverksettes ekstra tiltak for å hindre spredning av smitte.

For pasienter som skal til planlagt behandling vil HSR vurdere å utsette timen i ti dager etter at pasienten har vært på Østlandet, dersom det er medisinsk forsvarlig. Om det er mulig skal pasienten testes for Covid-19, og negativ test avslutter utsettelsen.

Innlagte pasienter som har vært i aktuelt område i aktuelt tidsrom skal være isolert og testes for Sars-cov2 smitte. Ved negativ test skal isolasjonen oppheves.

Bruk av munnbind

Det er innført nye rutiner for bruk av munnbind på sykehus:

  • For elektive (innlagte) pasienter, der en ikke kan overholde 1 meter, skal medarbeidere bruke munnbind. For pasienten er ette ikke påkrevet
  • For polikliniske pasienter og besøkende bør pasienten/besøkende benytte munnbind, mens medarbeider skal benytte munnbind hvis 1 meter ikke er mulig å overholde
  • Pasienter mottar munnbind i adgangskontrollen, og skal benytte disse.

Pasienter med timeavtale

Før du kommer inn til timen, kartlegger vi om du kan være smittet av koronaviruset. Derfor må alle pasienter gjennom adgangskontrollen, og svare på enkle smittespørsmål.

Pasienter kan ved behov ha med følge til polikliniske konsultasjoner. Dette må være avklart på forhånd, og følget må svare på samme smittevernspørsmål.

Hold god avstand til andre ventende pasienter i fellesområdene.

Dersom du har symptom på covid-19, må du kontakte avdelinga du har time for å avklare om du kan komme til timen eller om den blir utsatt.

Har du vært i utlandet eller hatt nærkontakt med mistenkt smitte?

Behandling av pasienter som siste 10 dager før planlagt prosedyre har oppholdt seg i utlandet, eller som har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus, skal utsettes minimum 10 dager etter siste mulige eksponering.

Berørte pasienter ringe 5280 5000 for å få fornyet time.

Dette gjelder pasienter til alle våre poliklinikker, operasjonspasienter og rehabiliteringspasienter/-deltagere.

Dersom timen blir utsatt

På grunn av koronavirus-epidemien kan timen din bli endret. Du vil da bli kontaktet av oss per telefon eller brev. Dersom du er urolig eller opplever forverring i tilstanden din menes du venter på ny time, må du ta kontakt med avdelingen der du skal møte (se innkallingsbrev), eller med fastlegen din.

Redd for smitte?

Dersom du har time, men er usikker på grunn av smittefaren, ta kontakt med vårt sentralbord for å høre om mulgihet for telefon- eller videokonsultasjon.

  • Tlf 52 80 50 00

Telefon- eller videokonsultasjon

For deg som ikke trenger fysisk oppmøte for å få behandling, kan timen gjennomføres per telefon eller i enkelte tilfeller med videokonsultasjon. Dette gjelder i første rekke pasienter ved Revmatologisk poliklinikk.

Mer informasjon om telefonkonsultasjonMer informasjon om videokonsultasjon

Betaling av egenandel

Vi tar kun i mot betaling med kort.

Besøk på sykehuset

Vi fraråder for tiden besøk til våre inneliggende pasienter. Dette gjelder i første omgang frem til 18. januar

Hvis du likevel har behov for besøk, ta kontakt med personalet for avtale og gjeldende besøksrutiner.

Restaurant Utsikten

Restaurant Utsikten er stengt for utenforstående. Betjener kun innlagte pasienter og deltagere ved Rehabilitering Vest, samt medarbeidere ved HSR og Rehabilitering Vest.

Andre med arbeidsplass på huset kan kjøpe mat, men ikke sitte ned.

Mer informasjon om korona

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Om du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.

Dersom du tror du kan være smittet av covid-19 og har time ved HSR eller opphold ved Rehabilitering Vest må du ta kontakt med oss