Helsenorge

Gratulerer med vel gjennomført PhD!

I dag disputerte overlege Lene Brekke om sin doktoravhandling ‘Giant cell arteritis in western Norway 1972-2012’.

Overlege Lene Brekke
Overlege Lene Brekke

​- Det er et imponerende arbeid. Til sammen 3.300 pasienter og kontrollindivider er gjennomgått, og forekomst, kreftrisiko, dødelighet og dødsårsaker er undersøkt, kommenterer direktør ved HSR Kari Nådland i kjølvannet av overlevert doktoravhandling og gjennomført disputas.

Det ligger utrolig mye og grundig forskning bak når en PhD gjennomføres. Lene Brekke har jobbet frem doktoravhandlingen i kombinasjon med å fungere på HSR deler av uken, både med pasienter og bidra til sykehusets utvikling.

Lene Brekke har tatt for seg kjempecellearetritt, en sykdom der Norge er av landene som har høyest forekomst i verden. Nettopp derfor er forskingsarbeidet viktig, selv om sykdommen i seg selv ikke er av de vanligste.

- Med langt høyere forekomst hos kvinner enn hos menn, må det sies i hovedsak å være en kvinnesykdom. Slik sett bærer Lene Brekke sykehusets, og ikke minst Sanitetskvinnenes, historie og tradisjon videre på en flott og faglig tung måte, sier direktør Nådland.

Fokuset Lene Brekke setter på kjempecellearetritt gjennom forskingsarbeidet, løfter mulighetene for pasientene som får denne diagnosen. Det bidrar også til å gjøre diagnosen i seg selv bedre kjent, slik at færre går med uoppdaget sykdom.

Gratulerer så mye med vel gjennomført forsking og PhD!