HELSENORGE

Graviditet og revmatiske sykdommer

Dersom du har en revmatisk diagnose og ønsker barn, er det viktig å planlegge svangerskapet.

Gravid kvinne med sin familie

Vi ønsker at du tar kontakt med sykepleier ved revmatologisk poliklinikk når du har barneønske. Da kan vi sikre oss god sykdomskontroll og optimal behandling i svangerskapet.

Mye god og nyttig informasjon finner du på nettsiden til St. Olavs Hospital, Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer:

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer