Pasientkurs 2020

HSR tilbyr spesialiserte pasientkurs for pasienter med psoriasisartritt, revmatoid artritt, artrose og spondylitt (Bekhtrev).

Fra våre pasientkurs
Fra våre pasientkurs

​Målet for våre pasientkurs er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling. Kursene er beregnet for personer med sikker diagnose.

Med økt kunnskapsnivå får du bedre forutsetninger for å leve med sykdommen i hverdagen. Kurset går over en dag og foregår i grupper på inntil 15 deltakere. Det er mulighet for å ta med en pårørende (med forbehold om plass).

Her er oversikt over kommende kurs.

Tilbudet inngår som en del av våre behandlinger i spesialisthelsetjenesten. Det tilkommer egenandel som ved ordinær konsultasjon.

Fastleger, spesialister og andre sykehus kan henvise til våre pasientkurs.

Mer informasjon ved å kontakte oss på telefon 52 80 50 00.

I tillegg til egne kurs, kan pasienter fra Helse Fonna henvises til pasientkurs for deg med Sjøgrens syndrom ved Stavanger Universistetssykehus (SUS).