HELSENORGE

Pasientkurs 2022

Vi har spesialiserte pasientkurs for pasienter med sikre diagnoser. Nå er kursplan for 2022 er klar.

Pasientkurs ved HSR
Pasientkurs ved SHR

​​Målet for våre pasientkurs er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling.

Kursene er beregnet for personer med sikker diagnose.

Vi har pasientkurs for personer med sikker diagnose innen:

  • Spondylartritt
  • Revmatoid Artritt
  • Psoriasisartritt
  • Artrose (Både vektbærende ledd/store ledd og hånd- og fingerledd)

Med økt kunnskapsnivå får du bedre forutsetninger for å leve med sykdommen i hverdagen. Kurset går over en dag og foregår i grupper på inntil 15 deltakere. Det er mulighet for å ta med en pårørende (med forbehold om plass).

Se kursoversikt her

Tilbudet inngår som en del av våre behandlinger i spesialisthelsetjenesten. Det tilkommer egenandel som ved ordinær poliklinisk konsultasjon.

Fastleger, spesialister og andre sykehus kan henvise til våre pasientkurs.

Mer informasjon ved å kontakte oss på telefon 52 80 50 00.

I tillegg til egne kurs, kan pasienter fra Helse Fonna henvises til pasientkurs for deg med Sjøgrens syndrom ved Stavanger Universistetssykehus (SUS).