HELSENORGE

Pasientkurs 2023

Vi har spesialiserte pasientkurs for pasienter med sikre diagnoser. Nå er kursplan for hele 2023 klar.
Fra pasientkurs ved HSR
Pasientkursene ved HSR foregår i grupper. Du kan ha med deg en pårørende
Målet for våre pasientkurs er å gi deg kunnskap om egen sykdom og behandling, slik at du lever bedre med sykdommen. Kursene gir deg også bedre innsikt i hvordan du kan forebygge/redusere skadevirkningene av sykdommen. 

Kursene er beregnet for personer med sikker diagnose, og du har mulighet til å ta med en pårørende. Kursene foregår som gruppeundervisning.

Vi har pasientkurs for personer med sikker diagnose innen:
  • Spondylartritt
  • Revmatoid Artritt
  • Psoriasisartritt
  • Artrose
  • Fibromyalgi og langvarige smerter


Tilbudet inngår som en del av våre behandlinger i spesialisthelsetjenesten. Du betaler egenandel som ved ordinær poliklinisk konsultasjon.

Fastleger, spesialister og andre sykehus kan henvise til våre pasientkurs.

Mer informasjon ved å kontakte oss på telefon 52 80 50 00.

I lunchen er det mulig å kjøpe et sundt måltid i Restaurant Utsikten i 7. etasje

I tillegg til egne kurs, kan pasienter fra Helse Fonna henvises til pasientkurs for deg med Sjøgrens syndrom ved Stavanger Universistetssykehus (SUS).