HELSENORGE

Pasientråd for revmatikere knyttet til mulig koronasmitte

Her får du som er revmatiker informasjon om hvordan du forholder deg og råd fra Norsk Revmatologisk Forening knyttet til pågående smittesituasjon for koronaviruset.

Koronainformasjon

​Denne informasjonen er basert på status per dags dato, så vi anmoder alle om å holde seg oppdaterte da det vil komme endringer.

Det viktigste revmatikere kan gjøre er å redusere risikoen for å bli smittet.

Husk å oppgi om du bruker antirevmatiske medikamenter ved henvendelse til fastlege eller legevakt.

Planlagte konsultasjoner

De fleste polikliniske konsultasjoner blir gjort om til telefonkonsultasjoner når det er mulig. Hvis det er behov for fysisk oppmøte (kontroll eller øyeblikkelig hjelp), tas forhåndsregler som anbefalt av Folkehelseinstituttet:

  • Pasienter som siste 14 dager har oppholdt seg i områder med vedvarende spredning av Covid-19 eller
  • som er definert som kontakt til personer bekreftet smittet med Covid-19

utsettes til etter 14 dager etter mulig smittetidspunkt.

Har du time ved HSR og er berørt av ovennevnte, ring oss på 5280 5000.

Ved mistanke om smitte av koronavirus ta kontakt med din lokale legevakt eller kontakt med fastlegekontoret. Viser til informasjon gitt i de enkelte kommunene.

Ved mistanke om smitte

Ved mistanke om smitte av koronavirus ta kontakt med din lokale legevakt eller kontakt med fastlegekontoret. Viser til informasjon gitt i de enkelte kommunene.

Det er viktig å huske at langt de fleste kun utvikler milde symptomer, også blant de med nedsatt immunforsvar eller som har en kronisk sykdom.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos personer med risikofaktorer, er de samme som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Dersom din revmatiske tilstand er dårlig, og du har oppholdt deg i områder med vedvarende spredning av koronavirus, eller du har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus, anbefales du å drøfte din situasjon med sykepleier/lege ved din revmatologiske avdeling. Ta kontakt med ditt sykehus. Pasienter tilknyttet HSR ringer 5280 5000.

Pasientråd fra Norsk Revmatologisk Forening og FHI

Planlagt start av ny behandling

Har du oppholdt deg i områder med vedvarende spredning av koronavirus, eller du har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med koronavirus, og skal starte med biologisk medikament, bør behandlende lege vurdere om oppstart skal utsettes til 14 dager etter siste mulige smitteeksponering.

Jevnlig trening viktig

Ordinære treningsmuligheter er ikke så tilgjengelig. Jevn trening er likevel svært viktig for alle med revmatiske diagnoser. Her får du gode tips til hjemmetrening!