Helsenorge

Skreddersydd behandling ga ikke bedre effekt

Skreddersydd behandling, med justering av medisindoser basert på konsentrasjon av legemiddelet i blodet, viser seg å ikke gi bedre effekt i behandlingen av pasienter med kroniske betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud som starter med den biologiske medisinen infliximab, viser en norsk studie som publiseres i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet JAMA i dag.

Avdelingsoverlege Svanaug Skorpe
Avdelingsoverlege Svanaug Skorpe
​Link til artikkelen i JAMA finner du her.​

- Revmatologer, gastroenterologer og hudleger har lenge diskutert om man skal gi samme dose av infliximab og andre biologiske legemidler til alle, eller om man skal tilrettelegge dosen basert på blodnivået hos hver enkelt pasient. Dette spørsmålet ønsket vi å besvare med «The NORwegian DRUg Monitoring study», NOR-DRUM, sier overlege og forsker ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Silje W. Syversen, som er prosjektleder for studien.

Revmatologisk avdeling ved HSR har vært et av sentra som har inkludert pasienter til studien. Studiesykepleiere har vært Gunnbjørg Birk, Karen Elise Lindøe og Liv Margaret Eliassen. Studieleger var Amritpal Kaur og avdelingsoverlege Svanaug Skorpe.

Biologiske legemidler har de siste årene bedret livskvaliteten til pasienter med en rekke vanlige kroniske betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud, men mange pasienter opplever fortsatt at medikamentene ikke har ønsket effekt. Det er derfor viktig å undersøke om bruken av disse legemidlene kan forbedres.

- Studien viser at skreddersydd behandling ikke er nødvendig for å oppnå god effekt av infliximab i oppstartsfasen. Det gjenstår å se om skreddersydd behandling med TDM er nyttig under vedlikeholdsbehandling med infliximab, et medikament som ofte benyttes av pasientene over flere år, forteller avdelingsoverlege Skorpe, og legegr til at det er forventet spenning knyttet til resultatene fra neste del av  NOR-DRUM studien.

Skorpe forteller at dette har vært et unikt tverrfaglig samarbeid mellom sentrale miljøer i de tre kliniske fagene gastroenterologi, dermatologi og revmatologi – samt et laboratoriemiljø ved Radiumhospitalet OUS med spisskompetanse. Revmatismesykehuset i Haugesund inngår blant de 21 deltagende institusjonene

Les mer om studien og resultatene her.