Brukerutvalg og pasienterfaringer

På denne siden finner du informasjon om vårt brukerutvalg og pasient- og brukererfaringer knyttet til vårt sykehus.

Brukerutvalg

Brukerutvalg for 2017-2018 er oppnevnt. Her finner du sammensetning og kontaktinformasjon. Du finner beslutning om opprettelse av Brukerutvalget og retningslinjene for arbeidet i dokumentet nederst på siden.

Les mer om brukerutvalget her

Faste medlemmer:

Varamedlemmer:

Fra administrasjonen:

Mandat for brukerutvalget

Pasienterfaringsundersøkelse ved revmatologisk sengepost 2017

Pasienterfaringsundersøkelsen ble gjennomført ved revmatologisk sengepost i perioden 29. august 2016 - 31. august 2017. Den lange undersøkelsesperioden skyldes lavt antall pasienter innlagt til rehabilitering i perioden. For å sikre at tilstrekkelig mange pasienter besvarte, valgte man derfor å forlenge perioden.

2017 Pasienterfaringsundersøkelse HSR revmatologisk sengepost.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.