HELSENORGE

Henvisninger

Sykehus, fastleger og spesialister kan henvise pasienter innen revmatiske lidelser, revmakirurgiske/ortopediske inngrep og hud- og veneriske sykdommer til HSR.

For henvisning til innleggelse, poliklinikk og våre ulike dagtilbud skal behandler benytte elektronisk henvisning.

Ved henvisning ber vi fastleger:

  • dersom det er tatt røntgenbilder, skrive inn hvor bildene er tatt/kommer fra
  • ved behov for tolk skrive inn dette, samt tolkespråk

Begge deler hjelper oss til bedre og raskere behandling av din pasient.

Allerede innsendt henvisning

Ved behov for informasjon angående innsendt henvisning, anbefales fastleger i kommunehelsetjenesten å benytte dialogmelding.

Henvisning til revmatologisk rehabilitering

Merk at ved henvisning til revmatologisk rehabilitering skal nedenstående søknadsskjema fylles ut og sendes inn.

Søknadsskjema

Skjema fylles ut i samarbeid mellom pasient og henvisende lege, og sendes:

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Postboks 2175
5504 Haugesund

Fant du det du lette etter?