HELSENORGE

Emnekurs i diagnostisk dermatologi

HSR i samarbeid med Legeforeningen i Rogaland emnekurs i diagnostisk dermatologi for allmennmedisinere innen området hud og veneriske sykdommer.

Kurset og godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i hudsykdommer til videre- og etterutdanningen, og bidrar til å dekke læringsmål i ny spesialistordning: ALM-058, 060-063, 065, 074, 078 og 082-083.

Kurset godkjennes som 15 timers valgfritt kurs innen hud- og veneriske sykdommer for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Farmasøytiske industri eller andre med markedsinteresser er ikke involvert i planlegging eller gjennomføring av kurset.

Målgruppen er allmennleger og hudspesialister.

Program

Torsdag 7. september 2023

08.00 Dermatologi i allmennpraksis. Prevalens
           Lars Johan Lysen, spes. i allmenn.med.

08.25 Tumores og dermatoscopi
           Kristian Enerstvedt, overlege, HSR

09.05 Pause

09.15 Tørre eksematøse hudforandringer
           Holger Benthjen, avd.overlege, Hudavd, HSR

09.55 Erythematøse og papuløse hudforandringer
           Holger Benthien, avd.overlege, Hudavd., HSR

10.35 Pause

10.50 Hudforandringer ved virale og bakterielle infeksjoner
           Lars Johan Lysen

11.20 Hudforandringer ved parasit-, sopp- og tropesykdom
           Lars Johan Lysen, spes. i allmennmed.

12.00 Lunsj

12.45 Ulcerøse hudforandringer
           Vaiva Barstiene, overlege, Hudavd., HSR

13.25 Vesiculøse og bulløse hudforandringer
           Vaiva Barstiene og Kristian Enerstvedt

14.00 Pause

14.25 ØH-tilstander innen dermatologi
           Kristian Enerstvedt, overlege, Hudavd., HSR

15.00 Hud og intern sykdom
           Ingrid Vikanes, LIS, Hudavd., HSR

Fredag 8. september 2023

08.00 Akutte dermatoser
           Kristian Enerstvedt, overlege, Hudavd., HSR

08.40 Hudsykdom hos barn
           Lars Johan Lysen, spes. i allmennmed.

09.20 Pause

09.30 Hudsykdom hos gravide
           Ingrid Vikanes, LIS, Hudavd., HSR

10.00 Hudforandringer hos melaninrike
           Vaiva Barstiene, overlege, Hudavd., HSR

10.30 Slimhinner/genitalia
           Vaiva Barstiene, overlege, Hudavd., HSR

11.00 Pause

11.10 Negl/hår
           Holger Benthien, avd.overlege, Hudavd., HSR

11.40 Hode/hals
           Holger Benthien, avd.overlege, Hudavd., HSR

12.10 Lunch

12.55 Aksiller/lyske/hudfolder
           Kristian Enerstvedt, overlege, Hudavd., HSR

13.25 Ekstremiteter
           Kristian Enerstvedt, overlege, Hudavd., HSR

13.55 Pause

14.00 Truncus
           Ingrid Vikanes, LIS, Hudavd., HSR

14.30 Pause

14.55 Generaliserte hudsykdommer
           Holger Benthien, avd.overlege, Hudavd., HSR

15.25 Oppsummering
           Lars Johan Lysen, spes. i allmennmed.    

Påmelding og ytterligere kursdetaljer

Se Rogaland Legeforenings kurssider

Fant du det du lette etter?