HELSENORGE
NAVIO-studien

Robotisert navigasjon vs konvensjonell teknikk ved kneprotesekirurgi

NAVIO-studien er en randomisert kontrollert studie som sammenligner verktøyet robotisert navigasjon (NAVIO) mot konvensjonell teknikk med siktestag ved innsettelse av siste generasjons totalprotese i kne.

Om studien

Målet med studien er å finne ut om en mer nøyaktig plassering av protesen i forhold til per-operativ plan (robotisert navigasjon), fører til bedre resultat og flere fornøyde pasienter.

NAVIO-studien er en randomisert kontrollert studie som sammenligner verktøyet robotisert navigasjon (NAVIO) mot konvensjonell teknikk med siktestag ved innsettelse av siste generasjons totalprotese i kne.

Pasientene svarer på PROMS (spørreskjemaer) og det gjennomføres fysiske tester. Det fortas også radiostereometrisk studie over 2 år på de første 60 pasientene, for å se på mikrobevegelser mellom protese og bein, noe som kan si noe om levetiden til implantatet.

Hvem kan delta?

Alle pasienter som har behov for kneprotese, mellom 45 og 85 år, vurderes for inklusjon i studien. Man skal ikke være alvorlig syk med kreft eller ha en degenerativ nervelidelse.
Pasienter henvist til HSR for proteseoperasjon vurderes for deltagelse i studien.

Hva innebærer studien?

Alle i studien blir operert med Journey II BCS kneprotese. Dette er siste generasjons implantat, der konstruksjonen er mer lik et normalt kneledd, og bidrar til bedre bevegelse enn andre sammenlignbare implantater.

Pasientene følges tettere etter operasjon med ulike fysiske tester i tillegg til spesial- røntgenbilder.

Alle pasienter følges 5 år før studien avsluttes. 

Studien er åpen for inklusjon av pasienter gjennom fritt sykehusvalg.

Vær oppmerksom

Protesen er velutprøvd, men er ikke fulgt i 10 år, noe som fører til at den må inngå i studie for å kunne brukes i Norge. Den er ellers i bruk i flere andre land i Europa og USA, og viser gode resultater på funksjon og pasientfornøydhet i mindre studier.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved HSR. Pasienter henvist til HSR vurderes for studien.

Forskningsrettede spørsmål rettes til overlege Øystein Skåden.

Denne kontaktinformasjonen skal ikke benyttes til pasientkontakt.
Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Studien er åpen for inklusjon av pasienter gjennom fritt sykehusvalg.

Samarbeidspartnere

Professor Ove Furnes ved Nasjonalt Register for Leddproteser.

Fant du det du lette etter?