Fra bjørkeris til PhD

Visste du at Sanitetskvinnene har bidratt med 130 millioner til kvinnehelseforskning siden 1982?

Støtt forskning - kjøp fastelavnsris
 

N.K.S. er en av de største ideelle aktørene innenfor kvinnehelseforskning og forvalter mellom 20-25 millioner kroner til forskning hvert år. Bare i 2019 har vi 40 ulike doktorgradsstipendiater i vår portefølje.

Forskerne representerer et bredt faglig spenn til nytte for hele samfunnet, som forskning på spiseforstyrrelser, adenomyose, autoimmune bindevevsykdommer, kreft og mye mer. Felles for all vår forskning er fokuset på helse generelt og kvinnehelse spesielt.

23. februar til 3. mars er den nasjonale Fastelavns-kampanjen. Denne nasjonale dugnaden bidrar til å skaffe økte midler til livsviktig forskning.