Gjenopptar mer ordinær drift

I tråd med Regjeringens beslutning om at sykehusene skal gjenoppta normal drift, er vi i full gang men med noe redusert kapasitet.

Poliklinikkene åpnes
HSR gjenopptar poliklinisk behandling og småkirurgi fra 20. april

HSR har gjenopptatt driften ved

 • Revmatologisk poliklinikk inklusive kompleks revmatologisk rehabilitering
 • Hudpoliklinikken
 • Revmakirurgisk og ortopedisk poliklinikk
 • Småkirurgi ved operasjonsavdelingen
 • Proteseoperasjoner
 • I tillegg videreføres telefonkonsultasjoner for pasienter hvor fysisk oppmøte ikke er nødvendig.

Nyhenviste pasienter og pasienter med behov for kontroll vil kontaktes av HSR for timeavtale.

Det vil være noe redusert kapasitet for å sikre overholdelse av alle smittevernregler:

 • Alle ordinære smittevernregler om avstand, hånd- og hostehygiene etc gjelder for hele sykehuset. Se egen sak og oppslag på sykehuset
 • Sikre nødvendig renhold og desinfisering, samt unngå opphopning i venteområder og skranke
 • Ekstra renhold i alle fellesarealer jevnlig gjennom dagen
 • Adgangskontroll og kun adgang for pasienter med time videreføres

Disse tilbudene avventes:

 • Pasientkurs vil gjenopptas når Folkehelseinstituttets anbefalinger tillater slike kurs
 • Drop-in-tilbud holdes stengt:
  • Henviste pasienter med behov for lysbehandling vil kontaktes
  • Pasienter som ønsker sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner må kontakte fastlege

Sykehuset er fortsatt stengt for besøkende ut over pasienter. Restaurant Utsikten er ikke åpen for besøkende eller polikliniske pasienter.

Vi tar forbehold om at situasjonen kan endre seg på kort varsel. I slike tilfeller vil vi orientere berørte pasienter så snart det lar seg gjøre.