Vi søker anestesisykepleier

Vi styrker operasjonsteamet med dyktig anestesisykepleier.

 

​Vår nye anestesisykepleier skal jobbe i vår moderne operasjonsavdeling. Her blir du en del av operasjonsteamet som består av dyktige ortopeder, operasjonssykepleiere, anestesilege og operasjonsteknikere. Teamet er et stabilt fagmiljø med cirka 16 medarbeidere i egen og samarbeidende avdelinger.

Vi opererer ortopediske pasienter, mange med revmatiske lidelser. Vi har rundt 1.000 operasjoner årlig. Vi gjennomfører rundt 200 proteseoperasjoner årlig, og har en rekke mindre inngrep både med lokalbedøvelse og blokader.

Les mer om avdelingen og behandlingene vi gir her.

Unikt ved vår operasjonsavdeling er at du gjennom pre- og postoperative oppgaver i tillegg til selve inngrepene også overvåker pasienten postoperativt.