Vi søker avdelingssykepleier

Fra august har vi ledig stilling som avdelingssykepleier ved vår sengepost.

Si søker avdelingssykepleier
Fra vår sengepost

​Stillingen som avdelingssykepleier innebærer driftsansvar med budsjett- og økonomiansvar for sykehusets sengepost på delegert fullmakt fra avdelingsoverlegen, herunder personalansvar for alle ansatte i avdelingen.

Avdelingssykepleieren leder et tverrfaglig team av sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionom.

Avdelingssykepleier rapporterer til avdelingsoverlege revmakirurgi/ortopedi, og inngår i administrerende direktørs utvidete ledergruppe.

Søknadsfrist 18. august 2019