Viktig informasjon om covid-19 til våre pasienter

På denne siden finner du viktig informasjon om covid-19, vaksinering og andre pasientråd til pasienter ved HSR og fastleger/helsepersonell.

Pasientinformasjon, covid-19

​Folkehelseinstituttet har besluttet at enkelte personer med svekket immunforsvar skal tilbys en 3. dose med covid-19-vaksine.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Informasjon til pasienter om 3. dose vaksine mot Covid-19

Bruker du noen av medikamentene som står på listen under kan du kontakte kommunen direkte for å avtale tidspunkt for 3. vaksinedose.

Du må kunne vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor navnet ditt fremgår.

Anbefalt doseintervall mellom andre og tredje dose er 4 uker eller mer.

Det anbefales at du fortsetter med de faste medikamentene uavhengig av vaksinetidspunkt. Unntak fra dette gjelder hvis du får infusjoner med rituksimab eller infliksimab.

Se oppdatert medikamentliste hos Legeforeningen

Vaksineinformasjon fra kommuner i Rogaland og Sunnhordland

Det er din hjemkommune som skal sørge for vaksinering. For informasjon om vaksinasjon i din hjemkommune, se hjemkommunens vaksineinformasjon:

​Sør-RogalandHaugalandet​​Sunnhordland
Eigersund kommuneBokn kommuneBømlo kommune​
Hå kommune​Etne kommuneFitjar kommune
​Klepp kommuneHaugesund kommuneKvinnherad kommune
Randaberg kommuneKarmøy kommuneStord kommune
Sandnes kommuneSauda kommuneTysnes kommune
Sola kommuneSuldal kommuneUllensvang kommune
Stavanger kommuneSveio kommune
Strand kommuneTysvær kommune
Time kommuneUtsira kommune
Vindafjord kommune

Covid-19: Pasientråd ved revmatisk sykdom

Norsk revmatisk forening har utarbeidet pasientveileder knyttet til Covid-19 for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom.

Se Norsk revmatologisk forenings websider