Personvernombud ved HSR

Personvernombudet informerer og gir råd til virksomheten og ansatte om hvilke forpliktelser og rettigheter de har etter personvernregelverket.

​I tillegg til å gi råd og informasjon, skal personvernombudet blant annet:
Kontrollere virksomheten sin etterlevelse av personvernregelverket

 • Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser
 • Samarbeide med, og være kontaktpunkt for Datatilsynet
 • Håndtere forespørsler fra, og bistå personer som er registrert i virksomheten
 • Bidra til å sikre at virksomheten alltid har oversikt over behandlingen av personopplysninger

Organisering og ansvar

Etter avtale mellom de private ideelle stiftelsene i Helse Vest, fungerer rollen som personvernombud felles for følgende virksomheter:

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
 • Betanien sykehus
 • Solli DPS
 • Voss DPS
 • NKS Jæren DPS
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (HSR)
 • Haraldsplass Diakonal Stiftelse

Personvernombudet er organisatorisk tilknyttet HR-avdelingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Stillingen rapporterer i utgangspunktet til HR-direktør.

Personvernombudet opptrer som en uavhengig rådgiver og kan ikke instrueres av ledelsen eller andre iht. utføring av sine oppgaver.

Det er alltid virksomheten som er ansvarlig for å sikre at personopplysninger som behandles i virksomheten behandles innenfor rammene av gjeldende lover og regler.

Kontaktinformasjon

Personvernombud Øivind Armando Reinertsen:

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger per e-post eller via sosiale medier.

Ansatte i virksomhetene anmodes om å bruke e-postadresse fra arbeidsgiver i kontakt med personvernombudet, ikke privat e-post.

Postadresse

Haraldsplass Diakonale Sykehus
HR-avdeling v/Personvernombudet
Postboks 6165 - 5892 Bergen

Fant du det du lette etter?