Om oss

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer.

Vår primære oppgave er utredning, behandling, rehabilitering og pleie av pasienter med revmatiske sykdommer og hudsykdommer. Vi har dessuten i oppgave å drive forskning, opplæring av pasienter og pårørende og utdanning av helsepersonell.

Vi ønsker å bygge vår virksomhet på best tilgjengelige kunnskaper, og vi ønsker å kontinuerlig evaluere og forbedre våre tjenester i samsvar med både brukernes og samfunnets behov. Sykehuset har ca 180 ansatte, inklusive datterselskapet Rehabilitering Vest AS.

Revmatismesykehuset har sengeavdeling for pasienter med revmatologiske og revmakirurgiske lidelser, revmatologisk, revmakirurgisk og dermatologisk (hud) poliklinikk. Terapi og trening inngår i behandlingen, samt at vi som en integrert del av virksomheten driver forskning, opplæring og utvikling.

HSR AS er en privat, ideell institusjon som har driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset er heleid av Haugesund Sanitetsforening og er medlem av Hovedorganisasjonen Virke.

Styret


Styret i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Styret 2018-2019: Foran fra venstre: Administrerende direktør Kari Nådland, styremedlem Berit Roness, brukerrepresentant Nina Heggertveit, ansattvalgt styremedlem Åse Helene Tvedt. Bak fra venstre: Styrenestleder Anne-Beth Njærheim, styremedlem Thor Harald Eike, styreleder Bjørn Bugge, ansattvalgt styremedlem Øystein Skåden og styremedlem Reidun Vikebø

Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlingen gjennomføres innen utgangen av juni, med blant annet valg av styre.

Styret er sykehusets øverste organ mellom generalforsamlingene. Styrets hovedoppgaver er blant annet å vedta strategiplaner og budsjett og møtes cirka hver annen måned.

Styremedlemmer 2018

 • Styreleder Bjørn Bugge. Utpekt av Sanitetsforeningen. Tel 45 48 25 20
 • Nestleder Anne-Beth Njærheim. Utpekt av Sanitetsforeningen. Tel 97 51 60 11
 • Styremedlem Reidun Vikebø. Utpekt av Sanitetsforeningen. Tel 41 50 07 36
 • Styremedlem Berit Roness. Utpekt av Sanitetsforeningen. Tel 48 22 04 62
 • Styremedlem Thor Harald Eike. Utpekt av Sanitetsforeningen. Tel 90 13 19 61
 • Styremedlem Åse Helene Tvedt. Ansattes representant. Tel 98 89 40 23
 • Styremedlem Øystein Skåden. Ansattes representant. Tel 46 41 41 10
 • Observatør fra brukerutvalget: Utpekes ved konstituerende møte i Brukerutvalget

Ledelse

Administrerende direktør Kari Nådland

Administrerende direktør Kari Nådland

Ledelsen ved HSR består av administrerende direktør, enhetslederne og ledere for stabs- og støttefunksjoner:

 • Administrerende direktør Kari Nådland
 • Fagsjef Øystein Gøthesen
 • Enhetsleder Revmatologi Solfrid Vågen
 • Avdelingsoverlege/Enhetsleder Hudpoliklinikken Holger Benthien
 • Seksjonsleder ortopedi/Revmakirurgi Herman Luhr
 • Avdelingssykepleier Marianne Skiftestad Olsen
 • Personalsjef Dagfinn Berge Dahle
 • Økonomisjef Erling Lervåg
 • Teknisk leder Jostein Sjursen
 • Kjøkkensjef Anne Kristin Bakkevik

Organisasjon

HSR har 3 medisinske enheter og tilknyttede støttefunksjoner. Vårt organisasjonskart ser slik ut:

Organisasjonskart for HSR

Organisasjonskart pr juli 2018

Styret har initiert en organisasjonsendring, og arbeide med å flate ut organisasjonen forventes å fullføres høsten 2018.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.