Om oss - styre, ledelse og organisasjon

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer.

Vår primære oppgave er utredning, behandling, rehabilitering og om nødvendig operasjon av pasienter med revmatiske sykdommer og hudsykdommer. Vi har dessuten i oppgave å drive forskning, opplæring av pasienter og pårørende og utdanning av helsepersonell.

Vi bygger vår virksomhet på best tilgjengelige kunnskaper, og vi ønsker å kontinuerlig evaluere og forbedre våre behandlinger i samsvar med både brukernes og samfunnets behov. Sykehuset har ca 180 ansatte, inklusive datterselskapet Rehabilitering Vest AS.

Revmatismesykehuset har sengeavdeling for pasienter som er innlagt til kompleks revmatologisk rehabilitering, revmatologisk utredning og for pasienter som skrives inn til ortopediske/revmakirurgiske operasjoner.

HSR AS er en privat, ideell institusjon som har driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset er heleid av Haugesund Sanitetsforening og er medlem av Hovedorganisasjonen Virke.

Styret

Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlingen gjennomføres innen utgangen av juni, med blant annet valg av styre.

Styret er sykehusets øverste organ mellom generalforsamlingene. Styrets hovedoppgaver er blant annet å vedta strategiplaner og budsjett og møtes cirka hver annen måned.

Styremedlemmer 2020-2021


Ledelse

Administrerende direktør Kari Nådland

Administrerende direktør Kari Nådland

Ledelsen ved HSR består av administrerende direktør, enhetslederne og ledere for stabs- og støttefunksjoner:

 • Administrerende direktør Kari Nådland
 • Fagsjef Øystein Gøthesen
 • Avdelingsoverlege revmatologi Svanaug Skorpe
 • Avdelingsoverlege hud Holger Benthien
 • Avdelingsoverlege revmakirurgi og ortopedi Øystein Skåden
 • Avdelingssykepleier Randi Sausjord
 • Økonomisjef Erling Lervåg
 • Personalsjef Dagfinn Berge Dahle
 • Kontorleder Reidun G. Ertenstein
 • Teknisk leder Jostein Sjursen
 • Kjøkkensjef Gro Håland

Organisasjon

HSR har 3 medisinske enheter og tilknyttede støttefunksjoner. Vårt organisasjonskart ser slik ut:

Organisasjonskart for HSR

Fant du det du lette etter?