HELSENORGE

Jobb og karriere

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er en spennende arbeidsplass. Rundt 130 mennesker med mer enn 50 ulike yrker jobber sammen til beste for våre pasienter.

tverrfaglig dialog

Her finner du ledige stillinger og mulighet for å sende inn åpne søknader.

​​HSR ønsker å speile mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming, flerkulturell bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Det samme gjelder dersom en har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. HSR legger til rette for inkluderende rekruttering.

Oversikt over ledige stillinger

Åpne søknader velkommen

Vi har ikke alltid ledige stillinger. Vi tar imot åpne søknader fra kvalifiserte/godkjente kandidater til stillinger hos oss. Dette gjelder også i perioder hvor vi ikke aktivt søker medarbeidere til bestemte stillinger.

Din søknad vil bli tatt frem og vurdert dersom vi får ledige stillinger tilsvarende dine kvalifikasjoner.

Vi tilbyr:

  • Trivelige arbeidsforhold i en kunnskapsbedrift
  • Lønn etter tariff
  • God pensjonsordning

Vi lagrer åpne søknader som minimum inneholder:

  • Presentasjon av deg
  • Kopier av godkjente vitnemål og eventuelle autorisasjoner
  • CV med oversikt over utdannelse og arbeidserfaring

Søknad med dokumentasjon sendes:

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
att. Personalsjef
Postboks 2175, 5504 Haugesund
eller send det samme til: post@hsr.as


Fant du det du lette etter?