Møtefasiliteter

Samarbeidspartnere og foreninger med tilknytning til Revmatismesykehuset kan vanligvis leie møterom ved ledig kapasitet. Her finner du all informasjon om dette.

Dessverre kan vi som følge av coronasituasjonen ikke leie ut lokaler inntil videre.

Auditorium (inntil 124 personer - midlertidig redusert til 40 personer) - kl 16.30-21.00:

Auditoriet leies ut som auditorium, dvs. veggen på plass og teleskopseter trukket ut

Priser:

 • Profesjonelle aktører 800,- inntil 3 timer, dernest 250,- pr time
 • Ideelle/foreninger 300,- inntil 3 timer, dernest 100,- pr time

Ingen mat og drikke i Underetasjen. Kaffe og frukt utenfor auditoriet bestilt fra Utsikten aksepteres.

Forespørsel Auditoriet (husk navn, kontaktinfo og aktuelt tidspunkt)

Utsikten Nord (inntil 50 personer - midlertidig ikke tilgjengelig) – Dag og kveld:

Utleie til profesjonelle aktører:

 • Dagtid 500,- inntil 3 timer, dernest 150,- pr time.
 • Forutsetter serveringsbestilling fra Restaurant Utsikten
 • Betjening, dersom kjøkkensjefen ser behov for dette (kveldstid), kommer i tillegg
 • Ved leie av annet lokale og kun til servering, gratis

Utleie til ideelle aktører/foreninger:

 • Kun i samarbeid med oss (med innledere/foredrag fra HSR/RV som står for kontakten)
 • Servering og eventuelle behov for betjening knyttet til dette i tillegg etter prisliste fra Utsikten

Forespørsel Utsikten Nord (husk navn, kontaktinfo og aktuelle tidspunkt)

Utsikten – selskapsutleie (fredag kveld, lørdag og søndag på dagtid -midlertidig ikke tilgjengelig)

Utsikten kan leies til ulike anledninger. Alle selskaper på være avsluttet til kl 22:00

Forespørsel Utsikten - selskapsutleie (husk navn, kontaktinfo og aktuelle datoer)

Undervisningsrom Lilly Meling (inntil 25 personer - midlertidig redusert til 16 personer) - Hverdager 16.00-21.00

 • Klasseromsoppsett, max 25 personer
 • Leies ut til ideelle aktører/foreninger
 • NOK 300,- for inntil 3 timer

Forespørsel Undervisningsrom Lilly Meling (husk navn, kontaktinfo og aktuelt tidspunkt)
 

Undervisningsrom Fredrikke Qvam (inntil 40 personer - midlertidig redusert til 16 personer) - Hverdager 16.00-21.00

Kinoppsett, max 40 personer

Leies ut til ideelle aktører/foreninger

NOK 300,- for inntil 3 timer

Forespørsel Frederikke Marie Qvam (husk navn, kontaktinfo og aktuelt tidspunkt)

Generelle betingelser og priser

 • For forespørsel se det enkelte møterom for kontaktskjema
 • Leieavtale ansees inngått når HSR har bekreftet leien i e-post.
 • Leien betales forskuddsvis. Ved avlysning nærmere enn 7 dager før arangementet betales leie ikke tilbake.
 • All servering må bestilles fra Restaurant Utsikten.

Inn- og utgang utenom Servicetorgets åpningstid:

 • Ansvarlig hente lånekort i Servicetorget i dets åpningstid
 • Leietager er ansvarlig for å slippe inn og geleide ut sine deltagere (ikke ringeklokke)
 • Lånekort legges i postkasse i 1. etasje før siste utpassering. Tapt kort erstattes med 300,-

Opplæring/informasjon om bruk av utstyr:

 • Leietaker tilbys gjennomgang i ordinær arbeidstid på avtalt tidspunkt
 • Ingen konferanservert/support på kveldstid
 • Veileder er plassert i hvert rom

HSR er røykfritt område. Dette gjelder

 • Alle rom i hele huset
 • Balkonger og terrasser
 • Sykehusets uteområder

Alle leide rom skal leveres tilbake i den stand og med det utstyr som var ved starten

Eventuelle skader, tap etc skal meldes servicetorget@hsr.as  umiddelbart og senest neste virkedag

Fant du det du lette etter?