HELSENORGE
Sykehusfront fra sør-vest

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er sykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, revmatologisk rehabilitering, revmakirurgi/ortopedi (spesielt proteseoperasjoner) og for pasienter med alle typer hudsykdommer.

Fant du det du lette etter?