Årsmeldinger

Her finner du nøkkeltall for siste regnskapsår og utfyllende informasjon i våre årsmeldinger.

 

​Basisinformasjon om virksomheten

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et privat ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset dekker det revmatologiske behandlingstilbudet for pasienter i Helse Stavanger og Helse Fonna med cirka 550.000 innbyggere. Hudavdelingen dekker Helse Fonna med cirka 180.000 innbyggere.

Sykehuset har en egen revmakirurgisk/ortopedisk seksjon som utfører operasjoner i ledd og skjelett.

Sykehuset har i hovedsak poliklinisk behandling, men har også innleggelser for kompleks revmatologisk rehabilitering, utredning og operasjoner.

Nøkkeltall for 2017

32.452 polikliniske konsultasjoner, hvorav

20.560 er knyttet til hudpoliklinikken
7.136 er knyttet til revmatologisk poliklinikk
3.191 er knyttet til revmakirurgisk/ortopedisk seksjon
1.565 er knyttet til infusjonsbehandling

915 operasjoner hvorav

599 dagkirurgiske
315 operasjoner med innleggelse

121 fastansatte, hvorav

106 kvinner
15 menn

Gjennomsnittlig sykefravær 6.4%

Omsetning NOK 169.066.770

Årsresultat NOK 2.102.853
Egenkapital pr 31.12.17 NOK 152.127.826

5 siste årsmeldingene

Årsmelding 2017Årsmelding 2016Årsmelding 2015Årsmelding 2014Årsmelding 2013

Ønsker du årsmeldinger tilsendt eller er interessert i eldre årsmeldinger send e-post til post@hsr.as

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.