Årsmeldinger

Her finner du nøkkeltall for siste regnskapsår og utfyllende informasjon i våre årsmeldinger.

 

​Basisinformasjon om virksomheten

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et privat ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset dekker det revmatologiske behandlingstilbudet for pasienter i Helse Stavanger og Helse Fonna med cirka 550.000 innbyggere. Hudavdelingen dekker Helse Fonna med cirka 180.000 innbyggere.

Sykehuset har en egen revmakirurgisk/ortopedisk seksjon som utfører operasjoner i ledd og skjelett.

Sykehuset har i hovedsak poliklinisk behandling, men har også innleggelser for kompleks revmatologisk rehabilitering, utredning og operasjoner.

Nøkkeltall for 2018

30.351polikliniske konsultasjoner, hvorav

17.772 er knyttet til hudpoliklinikken
  6.994 er knyttet til revmatologisk poliklinikk
  3.486 er knyttet til revmakirurgisk/ortopedisk seksjon
  2.099 er knyttet til infusjonsbehandling

944 operasjoner hvorav

679 dagkirurgiske
265 operasjoner med innleggelse

129 fastansatte, hvorav

113 kvinner
  16 menn

Gjennomsnittlig sykefravær 6.3%

Omsetning NOK 179.759.087

Driftsresultat                     NOK    11.939.207
Årsresultat                         NOK     -2.837.181
Egenkapital pr 31.12.18   NOK 149.290.645

5 siste årsmeldingene

Årsmelding 2018Årsmelding 2017Årsmelding 2016Årsmelding 2015Årsmelding 2014

Ønsker du årsmeldinger tilsendt eller er interessert i eldre årsmeldinger send e-post til post@hsr.as

Årsmeldinger fra Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget er satt sammen av fagfolk som ikke sitter i lederposisjoner på sykehuset. Utvalget er gitt en særlig oppgave i å forestå og behandle eventuelle meldinger om pasientskader der det er meldeplikt til eksterne instanser. Utvalget skal besvare spørsmål og gjøre vurderinger i denne forbindelse.

Årsmelding 2018Årsmelding 2017

Årsrapport 2016

Fant du det du lette etter?