HELSENORGE

Årsmeldinger

Her finner du nøkkeltall for siste regnskapsår og utfyllende informasjon i våre årsmeldinger.

Ergoterapi - Håndtrening
Fra revmatologisk rehabilitering: Ergonomisk håndtrening

​Basisinformasjon om virksomheten

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset dekker det revmatologiske behandlingstilbudet og behandling av hudlidelser for Helse Fonna med cirka 180.000 innbyggere.

Sykehuset har en egen revmakirurgisk/ortopedisk seksjon som utfører operasjoner i ledd og skjelett.

Sykehuset har i hovedsak poliklinisk behandling, men har også innleggelser for revmatologisk rehabilitering, utredning og operasjoner.

Nøkkeltall for 2021

32.049 polikliniske konsultasjoner, hvorav

17.298 er knyttet til hudavdelingen
  8.143 er knyttet til revmatologisk avdeling
  4.209 er knyttet til revmakirurgisk/ortopedisk avdeling
 i tillegg kommer
 1.442 knyttet til infusjonsbehandling
    957 knyttet til fysio-/ergoterapeutisk oppfølgning
   2.873 (9%) av konsultasjonene ble gjennomført digitalt

823 operasjoner hvorav

570 dagkirurgiske
253 operasjoner med innleggelse
222 proteseoperasjoner
Av de korteste ventetidene i Helse Vest

Polikliniske pasienter

For polikliniske pasienter har HSR allerede nådd nasjonal målsetting om kortere gjennomsnittlig ventetid enn 50 dager.

163 fastansatte, hvorav

139 kvinner
  24 menn

Gjennomsnittlig sykefravær 7,8 %

5,7 % langtidsfravær
1,9 % korttidsfravær, hvorav Covid-19 relatert fravær utgjør 0,2 %

Omsetning NOK 193.027.276

Driftsresultat                     NOK     11.058.204
Årsresultat                         NOK         -160.322
Egenkapital pr 31.12.21   NOK  154.782.815

5 siste årsmeldingene

Regnskap og styrets beretning 2021

Regnskap og styrets beretning 2020Årsmelding 2019Årsmelding 2018Årsmelding 2017

​Fra og med 2020 har HSR lagt om, og utgir kun regnskap og styrets beretning. Aktuell informasjon publiseres på våre nettsider fortløpende.

Ønsker du årsmeldinger tilsendt eller er interessert i eldre årsmeldinger send e-post til post@hsr.as

​Likestilling og diskriminering

​HSR har et helhetlig og inkluderende menneskesyn og diskriminering, uansett begrunnelse, aksepteres ikke.

HSR mener mangfold og likestilling bidrar til å styrke virksomheten gjennom den enkelte medarbeiders individualitet, egenskaper og kompetanse. Individuelle egenskaper bidrar til mangfold som har positive effekter for virksomheten.

HSR har som mål å arbeide kontinuerlig for mangfold og likestilling, og har utarbeider retningslinjer og planer for dette. Arbeidet ferdigstilles i løpet av 2023, og  likestilling og diskriminering rapporteres på løpende.

HSR samarbeider med NAV for å tilby arbeidstrening. Hensikten er å gi berørte medarebidere tilrettelagt arbeidstrening og dermed styrke deres muligheter til å komme i ordinært arbeid eller utdanning.

Pr 31.12.2022 består ledelsen av ​​4 kvinner og ​7 menn. Styret består av 3 kvinner og ​4 menn.

Handlingsplan Likestillingsredgjørelse 2023 (PDF)For tidligere redegjørelser kontakt oss på sikker måte her

Årsmeldinger fra Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget er satt sammen av fagfolk som ikke sitter i lederposisjoner på sykehuset. Utvalget er gitt en særlig oppgave i å forestå og behandle eventuelle meldinger om pasientskader der det er meldeplikt til eksterne instanser. Utvalget skal besvare spørsmål og gjøre vurderinger i denne forbindelse.

Årsmelding 2021 (PDF)​​Årsmelding 2020Årsmelding 2019Årsmelding 2018Årsmelding 2017

Årsrapport 2016

Fant du det du lette etter?