Helsenorge

Årsmeldinger

Her finner du nøkkeltall for siste regnskapsår og utfyllende informasjon i våre årsmeldinger.

Ergoterapi - Håndtrening

​Basisinformasjon om virksomheten

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et privat ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset dekker det revmatologiske behandlingstilbudet for pasienter i Helse Stavanger og Helse Fonna med cirka 550.000 innbyggere. Hudavdelingen dekker Helse Fonna med cirka 180.000 innbyggere.

Sykehuset har en egen revmakirurgisk/ortopedisk seksjon som utfører operasjoner i ledd og skjelett.

Sykehuset har i hovedsak poliklinisk behandling, men har også innleggelser for kompleks revmatologisk rehabilitering, utredning og operasjoner.

Nøkkeltall for 2020

28.566 polikliniske konsultasjoner, hvorav

14.739 er knyttet til hudpoliklinikken
  8.312 er knyttet til revmatologisk poliklinikk
  3.233 er knyttet til revmakirurgisk/ortopedisk seksjon
  1.673 er knyttet til infusjonsbehandling
      609 ergoterapeutisk oppfølgning
   3.405 (12%) av konsultasjonene ble gjennomført digitalt

739 operasjoner hvorav

492 dagkirurgiske
247 operasjoner med innleggelse
211 proteseoperasjoner
Av de korteste ventetidene i Helse Vest

Polikliniske pasienter

For polikliniske pasienter har HSR allerede nådd nasjonal målsetting om kortere gjennomsnittlig ventetid enn 50 dager.

154 fastansatte, hvorav

137 kvinner
  17 menn

Gjennomsnittlig sykefravær 7,1 %

4,9 % langtidsfravær
2,4 % korttidsfravær, hvorav Covid-19 relatert fravær utgjør 0,9 %

Omsetning NOK 190.659.328

Driftsresultat                     NOK     18.515.318
Årsresultat                         NOK       8.956.542
Egenkapital pr 31.12.19   NOK  154.943.136

5 siste årsmeldingene

Regnskap og styrets beretning 2020Årsmelding 2019Årsmelding 2018Årsmelding 2017Årsmelding 2016

Fra og med 2020 har HSR lagt om, og utgir kun regnskap og styrets beretning. Aktuell informasjon publiseres på våre nettsider fortløpende.

Ønsker du årsmeldinger tilsendt eller er interessert i eldre årsmeldinger send e-post til post@hsr.as

Årsmeldinger fra Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget er satt sammen av fagfolk som ikke sitter i lederposisjoner på sykehuset. Utvalget er gitt en særlig oppgave i å forestå og behandle eventuelle meldinger om pasientskader der det er meldeplikt til eksterne instanser. Utvalget skal besvare spørsmål og gjøre vurderinger i denne forbindelse.

Årsmelding 2020Årsmelding 2019Årsmelding 2018Årsmelding 2017

Årsrapport 2016

Fant du det du lette etter?