Årsmeldinger

Her finner du nøkkeltall for siste regnskapsår og utfyllende informasjon i våre årsmeldinger.

Ortopedisk konsultasjon

​Basisinformasjon om virksomheten

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et privat ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset dekker det revmatologiske behandlingstilbudet for pasienter i Helse Stavanger og Helse Fonna med cirka 550.000 innbyggere. Hudavdelingen dekker Helse Fonna med cirka 180.000 innbyggere.

Sykehuset har en egen revmakirurgisk/ortopedisk seksjon som utfører operasjoner i ledd og skjelett.

Sykehuset har i hovedsak poliklinisk behandling, men har også innleggelser for kompleks revmatologisk rehabilitering, utredning og operasjoner.

Nøkkeltall for 2019

30.711polikliniske konsultasjoner, hvorav

15.154 er knyttet til hudpoliklinikken
  7.049 er knyttet til revmatologisk poliklinikk
  3.635 er knyttet til revmakirurgisk/ortopedisk seksjon
  1.873 er knyttet til infusjonsbehandling

993 operasjoner hvorav

745 dagkirurgiske
248 operasjoner med innleggelse
192 proteseoperasjoner
Av de korteste ventetidene i Helse Vest

Polikliniske pasienter

Gjennomsnittlig ventetider kortere enn kravet på 50 dager

146 fastansatte, hvorav

129 kvinner
  17 menn

Gjennomsnittlig sykefravær 8,4%

6,3%langtidsfravær
2,0% korttidsfravær

Omsetning NOK 185.286.538

Driftsresultat                     NOK     9.877.230
Årsresultat                         NOK    -3.304.051
Egenkapital pr 31.12.19   NOK 145.986.594

5 siste årsmeldingene

Årsmelding 2019Årsmelding 2018Årsmelding 2017Årsmelding 2016Årsmelding 2015

Ønsker du årsmeldinger tilsendt eller er interessert i eldre årsmeldinger send e-post til post@hsr.as

Årsmeldinger fra Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget er satt sammen av fagfolk som ikke sitter i lederposisjoner på sykehuset. Utvalget er gitt en særlig oppgave i å forestå og behandle eventuelle meldinger om pasientskader der det er meldeplikt til eksterne instanser. Utvalget skal besvare spørsmål og gjøre vurderinger i denne forbindelse.

Årsmelding 2019Årsmelding 2018Årsmelding 2017

Årsrapport 2016

Fant du det du lette etter?